Kurumsal Finansman

Kurumsal Finansman Birimi, deneyimli kadrosu, ürün çeşitliliği ve değişik halka arz projeleri ve şirket değerlemelerinden edindiği tecrübeleri sayesinde şirketlerin kaynak gereksinimlerini sermaye piyasalarından en uygun şart ve yöntem ile sağlayabilmeleri için danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.

İhraç Dokümanları

Borlease Otomotiv İzahname ve ekleri buradan ulaşabilirsiniz.

Reeder Teknoloji İzahname ve ekleri buradan ulaşabilirsiniz.

Oba Makarna Taslak İzahnameye buradan ulaşabilirsiniz.

Sur Tatil Evleri GYO Taslak İzahnameye buradan ulaşabilirsiniz.

Halka Arzlar

Kurumsal Finansman Bölümü, hazırlık ve başvuru aşamalarından başlayıp satış ve dağıtım evresine kadar tüm halka arz süreci boyunca müşterilerine nitelikli danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.

Üstlendiği konsorsiyum üyelikleriyle Türkiye'de yapılmış birçok önemli halka arzda yer alan Ziraat Yatırım, yaygın acentelik ağı ve hizmet kanalları vasıtasıyla geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşabilmekte, sermayenin tabana yayılması ve hisse senedi kültürünün oluşması bakımından büyük katkı sağlamaktadır.

Ziraat Yatırım'ın konsorsiyum lideri ve üyesi olduğu tüm halka arzlarda internet sitemizdeki E-Şube’den,  0850 22 22 979 numaralı telefondan ulaşabileceğiniz Aracılık Hizmetleri Servisimizden ve yurt sathına yayılmış bulunan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubelerinden talepte bulunabilirsiniz.

Danışmanlık Projeleri

Kurumsal Finansman Bölümü, sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak şirket değerlemeleri ve fizibilite çalışmaları konularında da müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Fiyat Tespit Raporlarına İlişkin Analist Raporları

12/02/2013 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde açıklanan Kurul Karar Organı’nın 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararında yer alan; "A) Payların İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Esaslar" bendinin, "7) Halka arza aracılık eden kuruluş tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu, başka bir kuruluş tarafından analiz edilebilir. Söz konusu analist raporunun hazırlanması halinde, halka arz fiyatına ilişkin görüş beyan edilmesi ve raporun en geç ilgili halka arzın başladığı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda halka açılacak ortaklığa ilişkin bölümde ve bu raporu hazırlayan kuruluşun internet sitesinde ilan edilmesi zorunludur." maddesi kapsamında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan "Analist Raporları" aşağıdaki gibidir.