Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş Menkul Değerler A.Ş.  ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Şirketimiz web sitesinde ve internet şubesinde aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

  • Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş Sermaye Piyasası Faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Genel Müdürlük, internet şubesi, Aracılık Hizmetleri Servisi gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.
  • Şirketimiz web sitesi üzerinden, yalnızca ürün ve hizmet başvuruları için müşteri bilgileri alınmakta, İnternet şubesi üzerinden ise müşteri bilgileri alınmak suretiyle veya mevcut kayıtlı bilgiler kullanılarak Sermaye ve Para Piyasası işlemleri yapılabilmektedir.
  • Şirketimiz, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Şirket, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.
  • Şirket web sitesi veya internet şube üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya Şirketimiz sisteminde var olan ve internet şube üzerinden görüntülenebilen müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.
  • Müşterilerimizin web sitesi veya internet şube üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Şirketimiz sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
  • Şirketimiz, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Şirketimiz, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır. Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Ziraat Yatırım’ın talimatları doğrultusunda, Ziraat Yatırım ile akdedilmiş sözleşme çevçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.
  • Şirketimiz web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aittir. Şirketimiz web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Şirketimizde saklıdır.

Şirketimiz web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Şirketimiz bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.