Hisse (Pay) Senetleri

Siz de, Türkiye’nin büyük şirketlerine ortak olabilirsiniz…

Ziraat ayrıcalıkları, Ziraat güveniyle...

Ziraat Yatırım nezdinde açılan yatırım hesabının Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda aktive edilmesinden sonra işlem yapmak istediğiniz kanaldan hisse senedi ve VİOP alım satım emirlerinizi verebilirsiniz. Müşterilerimizin hisse senetleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kendi adı ve yatırım hesap numarası altında saklanır.

İşlemlerinizi avantajlı komisyon oranları ile hızlı ve güvenli bir şekilde Ziraat Yatırım e-sube, Ziraat Bankası İnternet ŞubesiZiraat Trader ve Mobil Hizmetler ( ZBorsa - Ziraat Trader) 0 850 22 22 979 Aracılık Hizmetleri Servisimizden gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Trader ve Mobil Hizmetlerimizle piyasaları etkileyen her türlü gelişmeden anında haberdar olabilir, şirket yorumlarına ulaşabilir, mekan ve zaman sınırlaması olmadan piyasayı izleyip işlem yapabilirsiniz.

E-şubemiz ile ana sayfanızı kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Favorilerle izlediğiniz Hisse Senetleri ve VİOP kontratlarını canlı olarak görebilirsiniz. İstediğiniz hisse ve viop kontratını ekleyebilir , çıkarabilir veya analiz yapabilirsiniz. Artan ve azalan hisse senetlerini izleyebilirsiniz. 

Zborsa Mobil,  Ziraat Trader ve Zpro uygulamalarına giriş yapılması durumunda Hisse, Varant ve Viop kontratlarının  tamamını anlık olarak görüp işlem yapabilirsiniz.

Kredili İşlemler, Açığa Satış ve Ödünç İşlemleri yapabilirsiniz.

Kredili İşlemler

Ziraat Yatırım sözleşmenizi güncelledikten sonra müşteri temsilcinizle irtibata geçerek talepte    bulunabilirsiniz. Tanımlanacak olan kredi limiti maksimum kredi portföyünüz büyüklüğü kadar olacaktır. Taşıyabileceğiniz kredi miktarı hesabınız da bulunan nakit + teminata konu hisse oranları dikkate alınarak hesaplanır. Kredi başlama oranı SPK mevzuatı gereği %50 ile başlar. Taşıyabileceğiniz minimum oran teminatınızın %35‘i kadar olacaktır. Krediye konu hisse senetleri listesine görmek için e-şubemizi ziyaret edebilir veya Aracılık Hizmetleri Servisimizden destek alabilirsiniz. Kredi hesabı için damga vergisi uygulaması kaldırılmıştır.

Açığa Satış

Ziraat Yatırım sözleşmenizi güncelledikten sonra müşteri temsilcinizle irtibata geçerek talepte bulunabilirsiniz. Bunun için size en yakın Ziraat Bankası şubesinden yardım alabilirsiniz. Açığa satış işlemi yaparken Şirketimizin belirlediği pay senetleri ve teminat oranları dikkate alınmaktadır.  Aynı gün içerisinde açığa satılan senet yerine konulmalıdır. Açığa satışa konu hisse senetleri listesine görmek için e-şubemizi ziyaret edebilir veya Aracılık Hizmetleri Servisimizden destek alabilirsiniz.

Ödünç İşlemleri

Ödünç pay piyasası, Takasbank tarafından kurulan ve işletilen bir piyasadır. İşlemlerde karşı taraf da Takasbank’tır. Yani Takasbank, ödünç verene karşı ödünç alan, ödünç alana karşı da ödünç veren konumundadır. Ödünç pay piyasası ile, hisse senetlerini ödünç almak veya vermek isteyen kurum ve müşterilerin talepleri ile teklifleri karşılanmaktadır. Böylece yatırımcılar hesaplarında bulunan hisse senetlerini belli bir süre için ödünç vererek; üstelik de risk almadan, ek bir gelir elde etme imkanı bulabilmektedir. Mülkiyet değişmediğinden; ödünç süresi içinde hisse için doğan temettü, rüçhan hakkı gibi tüm haklar da yine ödünç verene aittir. Bunu örneklememiz gerekirse, diyelim ki X yatırımcının portföyünde kısa sürede satmayı düşünmediği, 100.000 lot Türk telekom hissesi var,  ve bu arada Ödünç Pay Piyasında 50.000 Lotluk Türk Telekom Hissesi ödünç aranıyor. Yatımcı bu durumda zaten elinde bulunan ve yakın zamanda satmayı düşünmediği hisseleri istediği süre ve faiz teklifiyle ödünç piyasasında değerlendirebilir. (Hisselerinizi istediğiniz süre ile kiraya vermiş olursunuz) Hisseleriniz ödünç alındığı taktirde istediğiniz getiri ve istediğiniz süre boyunca duran portföyünüzden gelir sağlamış olursunuz işlemlerinizi ancak Ziraat Yatırım aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Gelişen İşlemler Piyasası (GİP)

Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla BIST bünyesinde ayrı bir piyasa olarak Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) kurulmuştur. Üyeler, müşterilerinin GİP’te işlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve PP arasındaki farklılıklar ve GİP’te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdürler.

Gün içi işlemler

Gün içi işlem limiti; talep etmeniz halinde,  taahhütname imzalatılarak  portföy büyüklüğünüzün 3 katına kadar tanımlanabilmektedir. Ancak işlem yaparken teminata konu olmayan pay senetlerinde günlük işlem yapmanıza sistem izin vermemektedir. Kredi teminat oranı ve taşıdığınız kredi varsa gün içi işlem limitini etkilemektedir. Ayrıntılı bilgi için Aracılık Hizmetleri Servisimizden bilgi alabilirsiniz. 0 850 22 22 979

Piyasa Öncesi İşlem Platformu

SPK’nın 3 Haziran 2011 tarih ve 17/519 sayılı kararı kapsamında; hisse senetleri BIST’de işlem görmeyen halka açık şirketlerin finansal durumlarının ve halka açıklık yapılarının değerlendirilmesi sonucunda SPK kaydındaki şirketlerin paylarının, Borsamızda işlem görmesine karar verilmiştir. SPK tarafından belirlenen şirketlerle ilgili olarak PP bünyesinde Serbest İşlem Platformu (SİP) oluşturulmuştur. Yeni uygulamada ismi Piyasa öncesi işlem platformu olarak değişmiştir. Söz konusu Platformun işleyiş usul ve esasları Borsamızın 30.12.2011 tarih ve 386 sayılı Genelgesi ile düzenlenmiş ve işlemlere 10 Mayıs 2012 tarihinde başlanmıştır. PÖİP’te işlemler, HSP pazarlarındaki seans saatleri içinde gerçekleşir ve “tek fiyat sistemi” uygulanır.  Gün içinde 5 kez emir toplanarak fiyat belirlenir. Şirket payları Platformda işlemlerin başlayacağı ilk gün, serbest marj ile işlem görmeye başlar, işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanır. İlk işlemin oluştuğu günü izleyen gün, gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden baz fiyat ve fiyat değişim sınırları hesaplanır ve uygulanır. Fiyat değişim sınırlarının hesaplanmasında kullanılacak fiyat marjı % 20’dir. Bu platformdaki hisseler brüt takas uygulaması ile işlem görürler ve  A-B-C-D  gruplamasına ilişkin SPK düzenlemesine tabidir.  Açığa satışa ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilmezler.


PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) BİLGİLENDİRME FORMU

…………………........................................................ A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Piyasa Öncesi İşlem Platformu (Platform)’nda halka açık statüde bulunan fakat daha önce Borsa’da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,

2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönergesi ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (kârlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağının,

3. PÖİP’te işlem gören şirketin SPK ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının sürekli olarak durdurulabileceğinin,

4. SPK’nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği “Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK’nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Platformda işlem gören şirketler için Kurulca belirlenen diğer yükümlülüklere tabi olduğunun,

5. Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve Borsa İstanbul tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform’da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve Borsa İstanbul’un sorumlu olmadığının

bilincinde olarak işlem yaptığımı, Piyasa Öncesi İşlem Platformu Bilgilendirme Formu’nu ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş Uygulama Usulü ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri’nin;

Adı Soyadı veya Unvanı :

Hesap Numarası :

MKK Sicil Numarası :

Tarih :

İmza :

Emir Tipleri