Temettü ve Sermaye Artırımı

Sermaye Arttırımı Hesap Makinesi için Tıklayınız

Hisse senedine sahip olduğum şirket, bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yaparsa, hisse senetleri ne zaman hesabıma geçer?

  • Bedelli sermaye artırımı: Bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin arttırılmasıdır.
  • Sermaye artırımına katılmak istemeyen pay sahipleri rüçhan haklarını "Bist Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı" aracılığı ile satabilirler.
  • Bedelli Sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcılarımız, katılacağı bilgisini tarafımıza bildirerek gerekli nakdi kullanım tarihinin son gününde saat 12:00 ye kadar hesaplarında bulundurmak zorundadır. 
  • Bedelsiz Sermaye Artırımı: Şirketlerin kendi iç kaynaklarını (emisyon primi, yeniden değerleme değer artışı, yedekler, iştirak ve duran varlık satış karları, temettü vb) 
  • Kullanarak yapmış oldukları ve ortaklarından ilave kaynak talep etmeden bedelsiz olarak hisse senedi dağıttıkları sermaye artırım türüdür. 
  • Hesaplara otomatik olarak yansıtılır. Yatırımcılarımızın herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. 
  • Kayıtlı sermaye sisteminde bedelsiz hisse senetleri, sermaye artırımına gidilen günden (T+2) iki iş günü sonra hesabınıza geçer.

Hisse senedine sahip olduğum şirket, Nakit Temettü (kar payı) dağıtırsa, ne zaman hesabıma geçer?

Nakit temettü tutarları, Takasbank tarafından üye hesaplarına alacak kaydedildiğinde, Şirketimiz tarafımızdan aynı gün içinde müşteri hesaplarına otomatik olarak alacak kaydedilmektedir.