Sabah Stratejisi

Sabah Stratejisi - 28 / 10 / 2021

ŞİRKET HABERLERİ

Ford Otosan (FROTO, Nötr): Ford Otosan'ın 2021 yılı üçüncü çeyrek net dönem karı 1.892mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 1.672mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 1.644mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada finansman gideri beklentimize karşın finansman geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. Ford Otosan'ın 3Ç2020'deki net dönem karı 1.358mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,9 oranında artmış ve 18.871mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artışın tamamı yurtdışı satış gelirlerindeki %82,3'lük yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satış gelirleri 3Ç2021'de %31,9 gerilemiştir. Yurtiçi satışlar 3Ç2021'de görülen araç bulunurluğu zayıflığının da etkisiyle 2020'nin aynı çeyreğine göre adetsel bazda %59,4 azalırken, yurtdışı satışlar ise adetsel bazda %40 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti aynı dönemde %40,9 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %40,7 artışla 2.319mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı değişmeyerek %12,3 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %22,7 artmış ve 545,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net 13,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı %19,4 artışla 1.788mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 1,7 puan gerilemeyle %9,5 olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri hariç FAVÖK %41,9 artışla 2.036mn TL olurken, FAVÖK 0,1 puan artışla %10,8'e yükselmiştir. Finansman tarafında net 148,1mn TL gelir kaydedilmiştir. 3Ç2020'deki net finansman gideri 82,4mn TL idi. Şirket 3Ç2021'de çeyrekte 10,2mn TL'lik vergi gideri yazmıştır. 3Ç2020'de 57,8mn TL vergi gideri kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde 3Ç2021 net dönem karı 3Ç2020'ye göre %39,3 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 0,1 puanlık azalışla %10 olarak hesaplanmaktadır.

3. çeyrek net dönem karıyla birlikte Ford Otosan'ın 9 aylık net dönem karı %107,7 artışla 4.711mn TL'ye yükselmiştir.

2021 üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından şirket 2021 yılı beklentilerini revize etmiştir. Hem yurt içi hem de yurt dışı satış adetlerindeki satış öngörüsü aşağı yönlü güncellenmiştir. Şirket ticari araç piyasalarında ve Ford markalı araçlara olan talebin kuvvetli seyrettiğini diğer taraftan küresel bazda çip tedarikinde yaşanan kısıntılar sebebiyle imalat süreçlerinin olumsuz etkilendiğini bildirmiştir.

Garanti BBVA (GARAN, Pozitif): Garanti BBVA'nın 2021 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %24,6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %92,3 oranında artarak 3.645mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 3.280mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 3.196mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, net faiz gelirleri ile net ücret ve komisyon gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız...

Gözde GSYO (GOZDE, Pozitif): Gözde Girişim'in 2021 yılı 3. çeyrek net dönem karı 2.371mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 289,4mn TL net dönem zararı kaydetmişti. 3. Çeyrekte Şirket finansal yatırımlar gerçeğe uygun değer artışından 2,35 milyar TL gelir, esas faaliyetlerden diğer gelirlere kaydetmiş ve bu durum yüksek kar rakamında ana etken olmuştur. Şirket'in özellikle Penta Teknoloji'deki payına istinaden 3. çeyrekte çok yüksek değer artışı oluşmuştur.

Yüksek üçüncü çeyrek kar rakamının etkisiyle Şirket'in 9 aylık net dönem karı 2.630,2mn TL olmuştur. Geçen senenin ilk 9 ayında şirketin net dönem zararı 110mn TL seviyesindeydi.

İş GYO (ISGYO, Nötr): İş GYO 3Ç2021'de 15,4mn TL net dönem karı yazmıştır. Bizim ve piyasanın net kar beklentisi ise 5mn TL iken, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,8mn TL kar yazılmıştı. İş GYO'nun satış gelirleri yıllık %46,4 oranında azalarak 3Ç2021'de 120,6mn TL olarak gerçekleşirken, bu gelirlerin 65mn TL'si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 54,2mn TL'si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri yıllık %23,8 oranında artış kaydetmiştir. Konut satışları ise %68,3 oranında düşüş kaydetmiştir. Diğer yandan, Şirket'in brüt karı yıllık %28,7 oranında artarak 3Ç2021'de 69,6mn TL'ye yükselirken, FAVÖK %33,9 oranında artmış ve 62,5mn TL (Beklenti 56mn TL) olmuştur. Brüt kar ve FAVÖK marjı ise 3Ç2021'de sırasıyla %57,7 ve %51,8 olmuştur. Öte yandan, Şirket yılın üçüncü çeyreğinde 47,9mn TL net finansman gideri (3Ç2020:47mn TL net gider) kaydetmiştir.

Üçüncü çeyrek net dönem karı sonrasında İş GYO'nun 9A2021'deki karı 10,8mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 9,1mn TL zarar yazmıştı.

Şişe Cam (SISE, Sınırlı Pozitif): Şişe Cam'ın 3Ç2021'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,2 oranında artarak 1.353mn TL'ye yükselmiştir.   Piyasanın ortalama kar beklentisi 1.270mn TL idi. Şişe Cam'ın satış gelirleri 3Ç2021'de 8.236mn TL gerçekleşerek yıllık %42 oranında büyüme kaydederken, brüt kar %52,5 oranında artış kaydetmiş ve 2.880mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 2,4 puan artarak %35,0 olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri %35,7 oranında artarak 1.406mn TL'ye çıkan Şirket'in FAVÖK'ü ise 1.986mn TL (ortalama beklenti 1.877mn TL) gerçekleşerek yıllık %56,7 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı da %24,1 olmuştur. Geçen yılın ikinci çeyreğinde FAVÖK marjı %21,8 idi.  Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 83mn TL yatırım faaliyetlerinden net gelir kaderken, 117,5mn TL net finansman gideri yazmıştır.

Üçüncü çeyrek net karının ardından Şirket'in 9A2021'deki ana ortaklık net dönem karı 4.096mn TL'ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 1.392mn TL ana ortaklık net dönem karı yazmıştı.

Tat Gıda (TATGD, Nötr): Tat Gıda'nın 2021 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 29,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 13mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin 3Ç2021 satış gelirleri 3Ç2020'ye göre %50,9 oranında artarak 280,3mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti %66,6 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar %18,3 oranında artarak 71,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %30,7 artışla 46,3mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 4,5mn TL gelir elde eden şirketin faaliyet karı %49,1 oranında artmış ve 29,7mn TL'ye yükselmiştir. Şirket finansman tarafında ise 3,7mn TL gider kaydetmiştir. Vergi öncesi net dönem karı 26,4mn TL olan şirket, 3,2mn TL vergi geliri sonrası 29,5mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir.

3. çeyrek karıyla birlikte şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 184,3mn TL olmuştur. Geçen senenin ilk 9 ayında şirketin net dönem karı 73,9mn TL idi.

Türkiye Sigorta (TURSG, Sınırlı Negatif): Şirket'in 3Ç2021'deki net dönem karı (konsolide) bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %46,5 oranında gerileyerek 153,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ortalama piyasa beklentisi 273mn TL kar idi. Türkiye Sigorta'nın genel teknik bölüm dengesi yıllık %43,7 oranında düşüş göstermiş ve 3Ç2021'de 161,6mn TL'ye gerilemiştir. Öte yandan, Şirket'in net yatırım gelirleri bu çeyrekte 61,1mn TL gerçekleşerek yıllık %89,6 oranında artış göstermiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamının ardından Türkiye Sigorta'nın 9A2021'deki net dönem karı 798,8mn TL gerçekleşerek yıllık %16,9 oranında düşüş göstermiştir.

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Nötr): Coca-Cola Icecek A.Ş. (CCİ) The Coca-Cola Company ("TCCC") 100% iştiraki olan European Refreshments'ın (ER), Bağdat merkezli Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics, and Plastic Caps Production LLC'nin ("Al Waha")  holding şirketi konumunda bulunan Waha Beverages B.V.'deki (Waha BV) %19,97 oranındaki azınlık payını aralarındaki 2013 tarihinde akdedilmiş olan hissedarlar sözleşmesinde bulunan ve 31 Aralık 2016 ile 31 Aralık 2022 arasında kullanılabilen satın alım opsiyonu hükümleri uyarınca satın almıştır. ER'ın ilgili satış opsiyonunu kullanma kararı uyarınca, ER, Waha BV'deki %19,97 oranındaki paylarını 40,4mn USD karşılığında CCİ'ye devretmiş ve tescil işlemi de tamamlanmıştır. Söz konusu devir işlemi sonucunda CCİ, doğrudan %100 pay sahipliği ile Waha BV'nin ve aynı zamanda Al Waha'nın tek hissedarı olmuştur.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Banka, 367 gün vadeli 360,5mn USD ve 396,5mn EUR tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 822mn USD sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 19 ülkeden 38 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredisinin toplam maliyeti USD ve EUR için sırasıyla Libor + %2,15 ve Euribor + %1,75 olarak gerçekleşmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Akaryakıt: 28/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.  

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alarko Carrier (ALCAR): Şirket 3Ç2021'de 4,5mn TL net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın 3. çeyreğindeki net dönem karı 27,9mn TL idi. Şirket'in brüt karı 3Ç2021'de 51,1mn TL gerçekleşerek yıllık %23 oranında gerilerken, brüt kar marjı aynı dönemde 9,1 puan azalarak %16,7'ye gerilemiştir. Şirketin 9 aylık net dönem karı da 2020'nin aynı dönemine göre %28,8 azalışla 31,7mn TL'yi göstermiştir.

Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA, Nötr): Şirket'in 3Ç2021'deki net dönem karı (konsolide) 114,5mn TL gerçekleşerek yıllık %7,3 oranında artış göstermiştir. Piyasanın üçüncü çeyrek ortalama kar beklentisi 117mn TL idi. Şirket'in genel teknik bölüm dengesi 3Ç2021'de 78mn TL gerçekleşerek yıllık %20,9 oranında düşüş göstermiştir. Net yatırım gelirleri ise 77,6mn TL (3Ç2020: 27,9mn TL) olmuştur.

Üçüncü çeyrek kar rakamının ardından Şirket'in Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 343,9mn TL gerçekleşerek yıllık %52,3 oranında artış göstermiştir.

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 3Ç2021'deki net dönem karı (konsolide) 172,9mn TL gerçekleşerek yıllık %25,1 oranında artış göstermiştir. Ortalama piyasa beklentisi 145mn TL kar idi. Şirket'in genel teknik bölüm dengesi yıllık %29,3 oranında artış göstererek 3Ç2021'de 171,7mn TL'ye çıkmıştır. Diğer yandan, net yatırım gelirleri aynı dönemler itibarıyla %44 oranında artarak 63,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamının ardından Şirket'in 9A2021'deki net dönem karı 427,3mn TL gerçekleşerek yıllık %9,4 oranında artış göstermiştir.

Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr): Anadolu Sigorta'nın konsolide net dönem karı 3Ç2021'de 62,9mn TL gerçekleşerek yıllık %51,5 oranında düşüş göstermiştir. Ortalama piyasa beklentisi 69mn TL kar idi. Şirket'in genel teknik bölüm dengesi yıllık %59,6 oranında azalarak bu çeyrekte 66,2mn TL'ye düşerken, yatırım gelirlerinden 10,9mn TL net gelir (3Ç2020: 9,1mn TL net gelir) kaydedilmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamının ardından Şirket'in 9A2021'deki net dönem karı yıllık %12,2 oranında azalarak 353,2mn TL'ye gerilemiştir. 

Bagfaş (BAGFS): Şirketin kredi notunun derecelendirilmesi kapsamında JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş) tarafından değerleme yapılmış; Uzun vadeli / kısa vadeli ulusal kredi notu A(Trk) / A-1 (Trk) olarak, uzun vadeli / kısa vadeli uluslararası kredi notu BB / B olarak belirlenmiştir.

Girişim Elektrik (GESAN): Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 12.10.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 2021/550188 ihale nolu "İTM-348 referanslı 154kv Osmaniye OSB TM Tevsiat Yapım İşi" ihalesi için, TEİAŞ tarafından sözleşme yapmaya davet edilmiştir. İhale bedeli 27,1mn TL'dir.

Ayrıca Şirket, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile 27.10.2021 tarihinde Dağıtım Merkezi işi için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 237bin EUR+KDV'dir.

RTA Laboratuvarları (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 5.10.2021 tarihinde verilen 1,5mn adet ürün siparişinin teslimatı tamamlamıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 14,9mn adete ulaşmıştır.

Diğer yandan, Şirkete tahsis edilen Malatya İli, Fatih Mahallesi'ndeki 11,3bin metrekarelik arsa hakkında Yönetim Kurulu'nun vermiş olduğu endüstriyel mikrobiyolojik tanı ürünleri, hızlı tanı testleri, fason tüp ve şişe dolum alanı ile steril plastik medikal ürün üretim alanı olarak kullanılmak üzere tesis kurulmasına ilişkin karara istinaden yapılan yapı ruhsatı istemi olumlu sonuçlanmıştır. Organize Sanayi Bölgeleri mevzuatı uyarınca yapı ruhsatlarının Organize Sanayi Bölgesi ile Bakanlığın iznine tabi olması sebebi ile başvurunun sonuçlanması vakit almışsa da elektrik ve su bağlantısı gibi projenin yürütülmesi için gerekli süreçler tamamlanmıştır. Tesisin inşasına böylelikle başlanacaktır.
Sabah Stratejisi Raporumuz için tıklayınız...