Özel Raporlar

Döviz Kurlarının 2021 1. Çeyrek Finansallarına Olası Etkisi...

  • 2021 yılının 1. çeyrek bilanço dönemini kapatırken, bilançolarda kullanılacak değerleme kurları da belli oldu. Buna göre yılın son çeyreğinde TL'ye göre Dolar, Euro ve Japon Yeni sırasıyla %13,4, %8,5 ve %6,2 oranlarında değer kazanmışlardır. Dolayısıyla döviz açık pozisyonları olan şirketlerin bu durumdan olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Dolar'daki görece yüksek yüksek artıştan dolayı Dolar açık pozisyonu yüksek olan şirketlerin, Euro ve Japon Yeni açık pozisyonu olan şirketlere göre daha olumsuz etkilenmesi beklenmektedir.
  • 2020 yılının 4. çeyreğinde, Dolar, Euro ve Japon Yeni, TL'ye göre, sırasıyla %6,0, %1,3 ve %3,8 oranlarında değer kaybetmişti. Bu nedenle, ilk çeyrekte kurların yükselmesine bağlı olarak, döviz açık pozisyonu olan şirketler bir önceki çeyrekteki kur farkı gelirlerine karşın bu çeyrekte yüksek kur farkı gideri yazabilecekken, döviz fazla pozisyonu olan şirketler de bir önceki çeyrekteki kur farkı giderine karşın bu çeyrekte yüksek kur farkı geliri kaydedebilecektir.
  • Ayrıca, ana karşılaştırma dönemi olan 2020 yılının ilk çeyreğinde ise TL'ye göre Dolar, Euro ve Japon Yeni sırasıyla %9,7 %8,5 ve %10,9 oranlarında değer kazanmıştı. Bu kapsamda, bir önceki yılın aynı dönemine göre kurların olumsuz etkisinin dolar bazında açık pozisyonu olan şirketlerde bu çeyrekte daha yüksek olması beklenmektedir.