Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı / Dr. Ertan ALTIKULAÇ

1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. 1995 yılında bankacılık kariyerine başladı. Ziraat Bankası’nda Uzman Yardımcısı, Uzman ve Yönetmen olarak Genel Müdürlük Uluslararası Bankacılık birimlerinde görev yaptı. 2005-2009 yılları arasında Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 2009 yılından itibaren sırasıyla Ziraat Bankası- Bireysel Krediler Daire Başkanı, Dış İlişkiler Daire Başkanı, Finansal Kurumlar ve Uluslararası Bankacılık Bölüm Başkanı, Ortaklıklar ve Yurt Dışı Birimler Bölüm Başkanı, Kaynak Yönetimi Bölüm Başkanı, Müşteri İletişim Merkezi Bölüm Başkanı, Kanal Yönetimi Bölüm Başkanı, Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı ve Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı olarak görev aldı. Ziraat Bankası’nın Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, Karadağ gibi yurt dışı iştiraklerinde ve yurt içi iştiraklerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Temmuz 2022 – Eylül 2023 tarihleri arasında Ziraat Bankası İstanbul Bölge Yöneticisi-Kadıköy olarak görevini yürütmüştür. Eylül 2023 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı olarak görevine devam eden Altıkulaç, 20.09.2023 tarihi itibariyle Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Faruk BİŞİREN

1973 yılında Hatay'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Ziraat Bankası Mali Tahlil ve İstihbarat Bölümünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Çeşitli unvan ve görevlerde hizmet veren Bişiren, Nisan 2015'te Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Yöneticisi, Şubat 2016-Ekim 2018 tarihleri arasında Adana 1. Bölge Yöneticisi, Ekim 2018-Mayıs 2021 tarihleri arasında Konya Bölge Yöneticisi, Mayıs 2021-Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara 3. Bölge Yöneticisi, Haziran 2021-Temmuz 2023 tarihleri arasında Ankara Bölge Yöneticisi-Yenimahalle olarak görev yaptı. Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise Ziraat Bankası Kurumsal Şube Bankacılığı Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 20.09.2023 tarihi itibariyle Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinde görev alan Bişiren,  01.02.2024 tarihi itibariyle Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi / Melih TARHAN

1983 yılında Kastamonu’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden 2005 yılında mezun oldu. 2006 Yılında Ziraat Bankasında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra sırasıyla, Müfettiş, Kıdemli Müfettiş, Girişimci Krediler Tahsis Ve Yönetimi Bölüm Başkanlığında Servis Yöneticiliği, Girişimci Şube Yöneticiliği ve Kurumsal Şube Yöneticiliği görevlerinde bulunan Melih Tarhan, Nisan 2021 tarihinden itibaren Kurumsal Şube Bankacılığı Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Melih Tarhan, 16.04.2021 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi / Uğur Can AYGIN

1985 yılında Samsun’da doğdu. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında Ziraat Bankası İç Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra sırasıyla İç Kontrolörlük, Risk Yönetimi Servis Yöneticiliği görevlerinde bulundu. Temmuz 2022 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Risk Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görevine devam eden Aygın, 01.02.2024 tarihi itibariyle Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür / Uğur BOĞDAY

1972 yılında Gölcük’te doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans programını tamamladı. 1998 -2015 yılları arasında çeşitli finans kuruluşlarında görev yaptı. 2015 yılında Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olan Boğday, 2017-2019 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Nisan 2019’tan itibaren ise Ziraat Yatırım Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Uğur Boğday Şirketimizde 12.06.2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.