Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı : Cüneyt SAĞLIK

Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi SBE İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı alanındaki Yüksek Lisans eğitimini 2004 yılında tamamladı. Ziraat Bankası kadrosuna 10. Dönem Bankacılık Okulu bünyesinde 1998 yılında katılan Sağlık; Fon Yönetimi, Ticari Krediler, Bireysel Pazarlama, Bireysel Krediler Tahsis ve Bireysel Kitle Pazarlama birimlerinde Uzman, Yönetmen ve Servis Yöneticisi olarak görev aldı. Ekim 2015'te Bireysel Ürün Yönetimi Bölüm Başkan Vekili olarak atanan Sağlık, sonrasında Ürün Yönetimi ve Müşteri Analitiği Bölüm Başkanı, Kartlı Sistemler Bölüm Başkanı, İç Kontrol ve Uyum Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Nisan 2021 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Ödeme Sistemleri ve Kredi Süreçleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden Sağlık, 08.10.2021 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Selim İNCE

1971 yılında Almanya/Berlin’de doğan Selim İNCE, lisans eğitimini 1994 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden tamamlamış, aynı yıl T. Emlak Bankası A.Ş. Menkul Değerler Daire Başkanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Lisansüstü eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bölümü’nde 2010 yılında tamamlayan Selim İNCE, 2001-2011 yılları arasında Ziraat Bankası Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı’nda Uzman, Yönetmen ve Bölüm Müdürü seviyelerinde görev almıştır. Halen Ziraat Bankası Hazine Operasyonları Bölüm Başkanlığı görevini yürüten İNCE, 19.06.2020 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir

Yönetim Kurulu Üyesi : Fatma Nur ÇETİNEL

1978 yılında Ankara’da doğdu. 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl başladığı Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nu birincilikle tamamladı. 2001 yılında çalışmaya başladığı Hazine Yönetimi iş biriminin çeşitli bölümlerinde görev aldı. 2008 yılında İngiltere’de uluslararası finans ve yatırım konusunda yüksek lisansını tamamladı. Eylül 2016 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Fatma Nur Çetinel, 19.06.2020 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir

Yönetim Kurulu Üyesi : Melih TARHAN

1983 yılında Kastamonu’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden 2005 yılında mezun oldu. 2006 Yılında Ziraat Bankasında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra sırasıyla, Müfettiş, Kıdemli Müfettiş, Girişimci Krediler Tahsis Ve Yönetimi Bölüm Başkanlığında Servis Yöneticiliği, Girişimci Şube Yöneticiliği ve Kurumsal Şube Yöneticiliği görevlerinde bulunan Melih Tarhan, Nisan 2021 tarihinden itibaren Kurumsal Şube Bankacılığı Bölüm Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir. Melih Tarhan, 16.04.2021 tarihinden itibaren  Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür : Uğur BOĞDAY

1972 yılında Gölcük’te doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans programını tamamladı. 1998 -2015 yılları arasında çeşitli finans kuruluşlarında görev yaptı. 2015 yılında Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olan Boğday, 2017-2019 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Nisan 2019’tan itibaren ise Ziraat Yatırım Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Uğur Boğday Şirketimizde 12.06.2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.