İş Sürekliliği ve Acil Durum Eylem Planı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

BİLGİLENDİRME NOTU

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, karşı karşıya kalınabilecek her türlü istek ve beklentilerin yerine getirilmesi için alınması gereken önlem ve iş akışlarının tanımlandığı “İş Sürekliliği Planı” oluşturulmuş olup, bu plan Ziraat Yatırım Genel Müdürlük, Şube ve Yatırım Merkezleri ile tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. acentelerini kapsamaktadır.

Ziraat Yatırım Genel Müdürlük’te görevli tüm personel, iş sürekliliği planı kapsamında, kendi birimleri ile ilgili işleyiş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumlu tutulmuştur. İş Sürekliliği Planı’nın uygulanması ve gerekli koordinasyonun sağlanması için oluşturulacak İş Sürekliliği ve Acil Durum Yönetim Komitesi’nin işleyişinden Genel Müdür Yardımcısı sorumlu kılınmıştır.

Ziraat Yatırım’ın acil ve beklenmedik durum karşısında, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü mali tablo ve kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak; basılı olarak tutulan her türlü kıymetli evrak ise, yangın ve afete karşı korumalı dolaplarda saklanmaktadır.

Ziraat Yatırım faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasını teminen, Ziraat Yatırım Genel Müdürlük’te kullanılan tüm bilgi işlem sistemlerinin bir yedeği T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından belirlenen Ziraat Teknoloji’nin farklı bir lokasyonunda tutulması planlanmıştır.

Ziraat Yatırım, kıymetli evrakın korunması hususunda gereken önlemleri almış olup; buna ek olarak, kıymetli evrakı teminat altına almak için her yıl sigorta yaptırılmaktadır.

Ziraat Yatırım A.Ş.’nin faaliyette bulunduğu Genel Müdürlük binasındaki adresinde hizmet verilemeyecek şekilde acil ve beklenmedik bir durum ortaya çıktığında; şirketin işlem yaptığı piyasalar itibarıyla takas yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, hisse borcunun kapatılması, sermaye artırımlarının hak sahiplerine dağıtımı vb. tahvil-bono, VİOP teminat yatırma çekme ve müşterilerin nakit varlıklarını transfer etmek istemeleri durumunda, işlemler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Operasyon Merkezi/Maltepe Acil Durum Merkezi’ndeki bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

Acil ve beklenmedik durum karsısında, müşterilerimizin mağdur olmamasını teminen, öncelikli olarak acentemiz T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Çağrı Merkezi ve İnternet Şubesi’ne kanalize edilmesi esastır. Müşterilerin talebi halinde, diledikleri Aracı Kurum’a nakit, menkul kıymet virmanlarının gerçekleştirilerek mağdur edilmemeleri için gerekli önlemlerin alınması öncelikli hizmetler arasındadır. Bu husus Ziraat Yatırım’ın faaliyetine devam edilemeyeceği yönünde bir karar alınması durumunda da öncelikli olarak uygulamaya sokulacaktır.

İşbu “Bilgilendirme Notu”, Ziraat Yatırım acil ve beklenmedik durumlarda, iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı, bu süreçteki iş adımları ve uygulama prosedürlerinin neler olacağı hususlarında özet bilgilendirme vermek amacıyla oluşturulmuş olup, aynı zamanda Ziraat Yatırım’ın www.ziraatyatirim.com.tr  resmi internet sitesinde de online olarak ilan edilmektedir.

İş Sürekliliği Planı Alternatif İletişim Bilgileri