Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

*08.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik” ile hak sahiplerince aranmayan paralar hakkındaki sorgulamalar bu sayfadan yapılabilecektir.

Ayrıca tüm Ziraat Yatırım şirketlerindeki alacak sorgulamalarınızı yapmak için Güvence hesabı web sitesinde ‘Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar’ hakkında bir sorgulama ekranı bulunmaktadır. İlgili ekrana buradan ulaşabilirsiniz

*Zamanaşımına uğramış tutarların Haziran ayının on beşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetlerinde bulunan kuruluşlara aktarılacaktır.

Yada
Sonuç Bulunamadı