Açığa Satış ve Ödünç İşlemleri

Hangi Kanallardan Pay (hisse) senedi Açığa Satış/ Ödünç Alma-verme işlemleri yapabilirim?

Hisse Senedi Açığa Satış / Ödünç Alma –verme işlemleri sadece Aracılık Hizmetleri servisimiz aracılığı ile yapılabilir. Müşteri Temsilcinizi arayınız.

Borsa İstanbul A.Ş. (borsaistanbul.com)

  • Açığa Satış yapmak isteyen müşterilerimizin Kredi Sözleşmesi imzalamaları zorunludur.
  • Açığa Satış yetkisi Müşterilerimize Kurumumuzun değerlendirmesine müteakip verilir.
  • Açığa Satış yapabilmek için Portföy büyüklüğünüzün en az 250.000.-TL olması gerekmektedir.
  • Açığa Satış Limitiniz Kurumun uygun bulduğu paylarda ve elinizde bulunan portföyün teminatlandırılmış haline göre belirlenir.
  • Açığa Satış Yapan Müşterilerimiz gün sonu pozisyonlarını kapatmak zorundadır.

Ödünç İşlem Nedir ?

Ödünç İşlem; ödünç veren tarafından ödünç alan tarafa, belirli bir dönem için sermaye piyasası araçlarının verilmesi ve aynı cins sermaye piyasası aracının mislen geri alınmasıdır.

Ödünç işleminde, pay senetlerinin mülkiyeti değişmez ve ayrıca, ödünç süresi içinde doğan rüçhan hakkı ya da temettü gibi tüm haklar, ödünç verene aittir.

Ödünç vererek portföyünüzde orta/uzun vadeli bulundurduğunuz, belirli bir süre “atıl” duracak olan pay senetleriyle risksiz ek kazanç sağlayabilirsiniz.

Orta ve uzun vadeli yatırımcılar (Ödünç verenler) için portföylerini kiralayarak, temettü kazancı ve fiyat değişimleri haricinde komisyon kazancı elde etme imkânı olabilir. 

Piyasada düşüşlerden faydalanma imkanı sağlar. Ödünç piyasasında hisse senedinin ödünç alınması ve ardından BİST’ de satış yapılarak piyasa düşüşlerinden yararlanılması ve portföylerde hedge (koruma) imkanının sağlanması, 

Arbitraj ve korunma olanağı,

Hatalı işlem temerrütlerinin minimuma indirilmesi ödünç işlemlerinin avantajları olarak sayılabilir.

Seanslar, iş günlerinde 09:30-12:00 / 13:30-16:45 saatleri arasında olmak koşuluyla tek seans olarak gerçekleştirilir.

Ödünç almak için kabul edilebilecek teminat türleri aşağıdaki gibidir;

Teminat Türleri

  • Nakit ( TL, USD ,EURO)
  • Hazine Bonosu
  • Devlet Tahvili
  • Pay Senedi