Varlık Yönetimi

Ziraat Yatırım

Varlık yönetimi; sermaye piyasası araçlarından oluşturulan bireysel ve kurumsal portföylerin müşteriler hesabına uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilmesi faaliyetidir. Birikimlerinin yönetimi konusunda yeterli zamanı olmayan ya da para ve sermaye piyasaları konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan birey veya kurumların fonları deneyimli uzmanlarımız tarafından profesyonelce yönetilir. Portföy yöneticileri, müşterinin risk tercihi doğrultusunda müşteri nam ve hesabına, çeşitli sermaye ve para piyasası araçlarına yatırım yaparlar.

Bireysel Varlık Yönetimi

Kurumsal Varlık Yönetimi