Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı A A

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUMLARDA İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI

BİLGİLENDİRME NOTU

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, karşı karşıya kalınabilecek her türlü istek ve beklentilerin yerine getirilmesi için alınması gereken önlem ve iş akışlarının tanımlandığı “Acil ve Beklenmedik Durum Planı” oluşturulmuş olup, bu plan Ziraat Yatırım Genel Müdürlük, Aracılık hizmetleri servisi  ve tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. acentelerini kapsamaktadır.

Ziraat Yatırım Genel Müdürlük’te görevli tüm personel, acil ve beklenmedik durum prosedürü kapsamında, kendi birimleri ile ilgili işleyiş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumlu tutulmuştur. Acil ve Beklenmedik Durum Planı’nın uygulanması ve gerekli koordinasyonun sağlanması için oluşturulacak Acil ve Beklenmedik Durum Yönetim Komitesi’nin işleyişinden Genel Müdür sorumlu kılınmıştır.

UYGULAMA

Ziraat Yatırım’ın acil ve beklenmedik durum karsısında, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü mali tablo ve kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak; basılı olarak tutulan her türlü kıymetli evrak ise, yangın ve afete karşı korumalı dolaplarda saklanmaktadır.

Ziraat Yatırım faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasını teminen, Ziraat Yatırım Genel Müdürlük’te kullanılan tüm bilgi işlem sistemlerinin bir yedeği T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından belirlenen Ziraat Teknoloji A.Ş.’nin farklı bir lokasyonunda Genel Müdürlük merkezinde oluşturulacak Olağanüstü Durum Merkezi’nde ( Disaster Recovery Center ) tutulması planlanmıştır.

Ziraat Yatırım, kıymetli evrakın korunması hususunda gereken önlemleri almış olup; buna ek olarak, kıymetli evrakı teminat altına almak için her yıl  sigorta yaptırılmaktadır.

Ziraat Yatırım A.Ş.’nin faaliyette bulunduğu Genel Müdürlük binasındaki adresinde hizmet verilemeyecek şekilde acil ve beklenmedik bir durum ortaya çıktığında; şirketin işlem yaptığı piyasalar itibarıyla takas yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, hisse borcunun kapatılması, sermaye artırımlarının hak sahiplerine dağıtımı vb. tahvil-bono, VİOP teminat yatırma çekme ve müşterilerin nakit varlıklarını transfer etmek istemeleri durumunda, işlemler T.C. Ziraat Bankası A.Ş Yedek Ofisimizdeki bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

İstanbul’da bölgesel acil ve beklenmedik bir durum ortaya çıkması halinde ise çalışabilir durumdaki şube ve acenteler aracılığı ile hizmet verilmeye devam edilecektir.

Bir şube veya yatırım merkezinde bulunan iller bakımından faaliyetlerin yürütülmesine elverişli en yakın Ziraat Bankası şubesi geçici yedek ofis ortamı olarak kullanılacaktır.

Geçici faaliyet adresinde BİST, EX-API, TAKASBANK, MKK ve VİOP veri hattı bağlantıları sağlanıncaya kadar telefon iletişimi ve emir iletimi 0850 22 22 979 üzerinden sağlanacaktır.

ZİRAAT YATIRIM ACENTELERİ

Ziraat Yatırım acentesi olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube’lerinde karşı karşıya kalınabilecek herhangi bir acil ve beklenmedik durumda, Ziraat Bankası’nın Acil Durum Planı Yönetmeliği doğrultusunda faaliyetine devam edecektir.

Acil ve beklenmedik durum karsısında, müşterilerimizin mağdur olmamasını teminen, öncelikli olarak acentemiz T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Çağrı Merkezi ve İnternet Şubesi’ne kanalize edilmesi esastır. Müşterilerin talebi halinde, diledikleri Aracı Kurum’a nakit, menkul kıymet virmanlarının gerçekleştirilerek mağdur edilmemeleri için gerekli önlemlerin alınması öncelikli hizmetler arasındadır. Bu husus Ziraat Yatırım’ın faaliyetine devam edilemeyeceği yönünde bir karar alınması durumunda da öncelikli olarak uygulamaya sokulacaktır.

İşbu “Bilgilendirme Notu”, Ziraat Yatırım hesabı açan her müşteriye, acil ve beklenmedik durumlarda, iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı, bu süreçteki is adımları ve uygulama prosedürlerinin neler olacağı hususlarında özet bilgilendirme vermek amacıyla oluşturulmuş olup, aynı zamanda Ziraat Yatırım’ın www.ziraatyatirim.com.tr  resmi internet sitesinde de online olarak ilan edilmektedir.

Acil İş Planı Alternatif İletişim Bilgileri